Preklady a tlmočenie
Našou hlavnou hodnotou sú naši prekladatelia a tlmočníci. Okrem toho, že disponujú výbornými jazykovými  
znalosťami, naši prekladatelia sú odborníkmi v jednotlivých oblastiach priemyslu a služieb ako napríklad  
energetika, strojárstvo, elektrotechnika, bankovníctvo a iné. Vďaka ich skúsenostiam rozumieme vašej  
odbornej problematike a ovládame vašu odbornú terminológiu.
Dôkladne posúdime každú vašu požiadavku a do jej riešenia zapojíme skutočných odborníkov. Sme schopní  
zabezpečiť realizáciu rozsiahlych a dlhodobých projektov, pri ktorých využívame najmodernejšie  
prekladateľské nástroje. Tieto nástroje garantujú požadovanú kvalitu našich služieb a zároveň umožňujú  
výrazne znížiť vaše náklady.  
V prípade potreby vyhotovíme pre vás úradný (súdny) preklad za výhodných podmienok (t. j. preklad  
s okrúhlou pečiatkou prekladateľa zapísaného v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva  
spravodlivosti Slovenskej republiky).
Ponúkame kompletné riešenia zložitých úloh!
Copyright © 2014 by ALL-OUT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@allout.sk