V čom sme experti
Vytvárame mosty medzi vašimi výrobkami, resp. službami a novými trhmi a zákazníkmi. Tiež vám pomôžeme  
efektívne implementovať nové technológie alebo riešenia do vašich procesov.  
Pôsobíme globálne. Dlhodobo spolupracujeme so zákazníkmi zo Slovenska, Česka, Nemecka, Francúzska,  
Rakúska, Číny, Turecka, USA, Veľkej Británie, Maďarska, Írska, Talianska, Švajčiarska, Litvy, Lotyšska, Ruska,  
Belgicka, Poľska a iných krajín.  
Naše služby sú úspešne využívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva,  
poisťovníctva, cestovného ruchu, železničnej dopravy, informačných technológií, chemického priemyslu,  
potravinárstva, telekomunikácií a v iných oblastiach.  
Prekladáme projektovú a výrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údržbu, štúdie realizovateľnosti,  
príručky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky, technologické postupy, certifikáty zhody,  
tlačové správy, bezpečnostnú dokumentáciu, školiace materiály, ponukové listy, katalógy produkcie,  
lokalizujeme web stránky.
Copyright © 2014 by ALL-OUT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@allout.sk