Aktuality
Klienti
Projekty
Tu zverejňujeme informáciu o zmenách na
našej stránke, nových míľnikoch v rámci
našich podnikateľských aktivít ... (viac
Kto všetko využíva naše služby... (viac)
V týchto obliastiach sme jednoducho
experti ... (viac)
Vitajte

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti prekladov  
a tlmočenia úspešne využívame pri plnení náročných  
požiadaviek klientov. Naším cieľom je poskytovanie  
vysoko kvalitných služieb za primerané ceny, ktoré sa  
snažíme prispôsobiť možnostiam zákazníka.  
Zameriavame sa predovšetkým na poskytovanie  
prekladateľských a tlmočníckych služieb v oblasti  
techniky, kde sme naozaj odborníci.
Preklady a tlmočenie

Našou hlavnou hodnotou sú naši prekladatelia  
a tlmočníci. Okrem toho, že disponujú výbornými  
jazykovými znalosťami, naši prekladatelia sú  
odborníkmi v jednotlivých oblastiach priemyslu  
a služieb ako napríklad energetika, strojárstvo,  
elektrotechnika, bankovníctvo a iné. Vďaka ich  
skúsenostiam rozumieme vašej odbornej  
problematike a ovládame vašu odbornú terminológiu.
Naše projekty

Naše služby sú úspešne využívané v oblasti jadrovej energetiky, elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva, poisťovníctva, cestovného ruchu, železničnej dopravy, informačných technológií, chemického priemyslu, potravinárstva, telekomunikácií a v iných oblastiach. Prekladáme projektovú a výrobnú dokumentáciu, návody na prevádzku a údržbu, štúdie realizovateľnosti, príručky kvality, technické správy, zmluvy a obchodné podmienky...
Naši zákazníci o nás

Ďakujeme vášmu výkonnému tímu!

Oceňujeme váš profesionálny prístup a kvalitu služieb, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Veľmi ste nám pomohli, budeme vás odporúčať!

Aj napriek našim meniacim sa požiadavkám ste to zvládli na jednotku.

Výborná komunikácia a odbornosť – a tiež veľmi rozumná cena! Ďakujeme!
Back
Next
ALL-OUT, s.r.o. on Linkedin
ALL-OUT, s.r.o. on Twitter
ALL-OUT, s.r.o. on Facebook
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2014 by ALL-OUT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@allout.sk